ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1036
16-11-2561
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 1 ชั้น 1 โทร 1127
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรม windows7
 
1035
16-11-2561
 นายสุเทพ เซ็งเพรียว
 612 โทร 1621
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 7
 
1034
15-11-2561
 พัชรินทร์ สุขเจริญ
 onestop service โทร 1121
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Notebook สร-1-ค-4/54 ติดตั้งโปรแกรม windows
 
1033
15-11-2561
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานอื่นๆ   ไม่สามารถพิมพ์งานใน Microsoft word 2010 และ Excel 2010 ได้
 
1032
07-11-2561
 นางสุนันทรา สาวิกันย์
 603 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows ใช้งานไม่ได้
 
1031
07-11-2561
 ธนพล เดชวิริยะกิจ
 1/406 โทร 1422
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กว คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับหน้าจอ และ เมาส์
 
1030
07-11-2561
 ชัชวรรณ มั่นไทรทอง
 116 โทร 2124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เนตได้
 
1029
06-11-2561
 อภิเบต วงชาลี
 กกจ. โทร 1323
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - ไม่เก็บไฟ (ไม่พบหมายเลขครุภัณฑ์
 
1028
06-11-2561
 นายอนุรักษ์ ภูพวก
 516 อาคาร 1 โทร 1518
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม จอภาพ  สร-1-ค-18.1/51 แสดงผลหน้าจะเป็นลายเส้น และ กระพริบเป็นช่วงๆ
 
1027
05-11-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   1. แก้ไขข้อมูลบุคลากร (รายนามสงเคราะห์) หน้าเว็บไซต์ ปส. พร้อมอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน โดย กฝป. จะเป็นผู้ส่งข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ในรูปไฟล์ฐานข้อมูล Access และ Excel (ทั้งนี้ได้ประสานกับคุณอารีรัตน์ ในเบื้องต้นแล้ว)
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |