ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1051
12-12-2561
 หริเนตร มุ่งพยาบาล
 อาคาร4 ห้อง410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 
1050
11-12-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง กฝป. โทร 1124
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานอื่นๆ   ขอรหัสไวไฟ อบรมประชุมสัมมนา (National Design Basis Threat: Evaluation)วันที่ 1-20 ธันวาคม 2561
 
1049
06-12-2561
 ธนัท ประภารัตน์
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1212
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงไดร์เวอร์เครื่องสเเกน Cannon MG3100 เลขครุภัณฑ์ สล-001/57 (ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว โดยคุณอารีรัตน์ นาคราช)
 
1048
03-12-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (พ.ย.61) (เอกสารไฟร์ข้อมูลส่งให้คุณเอกลักษณ์เล้ว)
 
1047
28-11-2561
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 - โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ระบบเครือข่าย   ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ 1. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน ของ กลุ่มอำนวยการ 2. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน ของกลุ่มอำนวยการ + รองเลขาธิการ (รองวิไลวรรณ)
 อารีรัตน์
1046
00-00-543
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย   ขอใช้ระบบไวไฟห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ในการจัดฝึกอบรมต่อใบอนุญาต
 
1045
27-11-2561
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-17/54 เครื่องพริ้นเตอร์ HP LaserJet เสียไม่สามารถปริ้นได้
 ชาติชาย
1044
27-11-2561
 เดือนดารา มาลาอินทร์
 อาคาร 1 ห้อง 503 โทร +662-59676
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-35/54 เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอดับไปเอง
 
1043
21-11-2561
 นงสาวภาวิณี ชูสินธ์
 1/403 โทร 1423
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-7/47 หน้าจอดำ ไม่สามารถเปิดใช้งานกับเครื่องมือวัดได้
 
1042
20-11-2561
 นางสาวอนงค์ ชื่นสมบัติ
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-14/50 มีปัญหาเวลาเปิดเครื่อง ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |