ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
บันทึกใบขอรับบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนหัวหน้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
ชื่อผู้ของาน   นามสกุล หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ อาคาร / ห้อง
ประเภทงาน

 
       
ป้อนข้อความในภาพ