ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0911
10-05-2561
 อารีรักษ์ เรือนเงิน
 อาคาร4 ห้อง410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0910
09-05-2561
 นางชัธภฤดา อัศวภูไชย
 อาคาร 1 ห้อง 606 โทร 1614
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร- 1- ค-28/54 พิมพ์ไม่ออก
 อดิเทพ
0909
09-05-2561
 นางชัธภฤดา อัศวภูไชย
 อาคาร 1 ห้อง 605 โทร 1615
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร.-1-ค-28/54 เวลาเปิดเครื่อง ต้องเข้า safe mode จึงจะสามารถเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานได้
 อดิเทพ
0908
08-05-2561
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งฮาร์ดดิสต์
 อดิเทพ
0907
08-05-2561
 นางสายสุนี ชนะ
 พัสดุ 412 ชั้น 4 อ.1 โทร 4412
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ระบบเครือข่าย   ตัวรับสัญญาณระบบเครือข่าย lan wifi ใช้ไม่ได้
 อดิเทพ
0906
08-05-2561
 น.ส.ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 412 ชั้น 4 อ.1 โทร 4412
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-7/57 เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถเข้าใช้งาน window ได้
 อดิเทพ
0905
08-05-2561
 ชัชฎา อำมะพรต
 5 โทร 1113
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-17/52 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 อดิเทพ
0904
07-05-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   - นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน เดือนมีนาคม ขอบคุณครับ(ส่งไฟร์ ทางเมล์ให้คุณเอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0903
07-05-2561
 พิมพ์ณิศา คล้ายพันธ์
 อาคาร1 ห้อง606 โทร 1618
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-147/55 ติดตั้งปริ้นเตอร์
 
0902
07-05-2561
 พิมพ์ณิศา คล้ายพันธ์
 อาคาร1 ห้อง 606 โทร 1618
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  ศท-1ค-2 1/50 CPU เปิดไม่ติด
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |