ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0687
22-08-2560
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อาคาร4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย ขอ User/Password สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่าย สำหรับ นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อารีรัตน์
0686
22-08-2560
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อาคาร4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล ###
 อารีรัตน์
0685
21-08-2560
 นางสาววิไลพร สังเกตุ
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 102 โทร 2112
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม สแกนเนอร์ เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
 อดิเทพ
0684
21-08-2560
 ประไพ แจ้งพงษ์
 602 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้
 ชาติชาย
0683
17-08-2560
 นายธนัท ประภารัตน์
 อาคาร1ชั้น1 โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ปริ้นหมึกไม่ออก
 ชาติชาย
0682
17-08-2560
 ขวัญภากร บัณฑิตชยกร
 1ชั้น4 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย
0681
16-08-2560
 นายธนัท ประภารัตน์
 อาคาร1ชั้น1 โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์ เพิ่มหน้าเพจเปล่าภายใต้เมนู คลังความรู้-สื่อเผยแพร่-เอกสารเผยแพร่...เพื่อใส่ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานฯ
 เอกลักษณ์
0680
08-08-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 1 ห้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้ (เครื่องคุณสมนึก)
 อดิเทพ
0679
08-08-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 1 ห้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ อัพเดท windows
 อดิเทพ
0678
08-08-2560
 นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง
 ห้อง กปท. หมายเลขห้อง 116 โทร 2124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟฟ้าไม่สามารถสำรองไฟได้ เมื่อไฟกระชากหรือไฟดับ จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อดับทันที
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |