ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0906
08-05-2561
 น.ส.ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 412 ชั้น 4 อ.1 โทร 4412
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-7/57 เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถเข้าใช้งาน window ได้
 อดิเทพ
0905
08-05-2561
 ชัชฎา อำมะพรต
 5 โทร 1113
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-17/52 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 อดิเทพ
0904
07-05-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   - นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน เดือนมีนาคม ขอบคุณครับ(ส่งไฟร์ ทางเมล์ให้คุณเอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0903
07-05-2561
 พิมพ์ณิศา คล้ายพันธ์
 อาคาร1 ห้อง606 โทร 1618
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-147/55 ติดตั้งปริ้นเตอร์
 
0902
07-05-2561
 พิมพ์ณิศา คล้ายพันธ์
 อาคาร1 ห้อง 606 โทร 1618
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  ศท-1ค-2 1/50 CPU เปิดไม่ติด
 
0901
07-05-2561
 ทัศนะ แจ่มสิน
 405 โทร 2417
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ล๊อกอินเข้าไม่ได้
 อดิเทพ
0900
04-05-2561
 ขวัญภากร บัณฑิตชยกร
 1 ชั้น 4 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-4/51 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย
0899
02-05-2561
 นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
 อาคาร1 ชั้น 6 โทร 1617
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - เครื่องปริ้นดึงกระดาษเอียง ทำให้เอกสารที่สั่งพิมพ์เอียง
 ชาติชาย
0898
30-04-2561
 วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สลก.-133/54 เครื่องสำรองไฟเสื่อมเปิดแล้วไม่ติด
 ชาติชาย
0897
26-04-2561
 เอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม เม้าส์/คีย์บอร์ด  สส-1-ค-5/48 ไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |