ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0876
04-04-2561
 สุภัทรา วิเศษพจนกิจ
 อ.4 / 319 โทร 2318
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-21.2/55 เครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้
 อดิเทพ
0875
03-04-2561
 อำนาจ นุกูลธรรม
 4ห้อง106 โทร 2118
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-12/51 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0874
02-04-2561
 นางสาวศิธร ปถมสาคร
 512/01 โทร 1514
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร 061/55 ไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0873
02-04-2561
 นางสาวสกาวรัตน์ มณีกุล
 ชั้น 3 อาคาร 1 โทร 1323
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ระบบเครือข่าย   เนื่องจากกลุ่มการเจ้าหน้าที่ย้ายห้องจากชั้น 6 มาชั้น 3 อาคาร 1 ทำให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นได้ เช่น เครื่องปรินต์ หรือการเข้าเว็บไซต์
 อดิเทพ
0872
02-04-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   -นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (มี.ค.) (ส่งข้อมูลทางอีเมล์ให้คุณ เอกลักษณ์ แล้ว)
 เอกลักษณ์
0871
02-04-2561
 นายอภิชาติ กงเพชร
 ห้อง server ชั้น 2 อาคาร 4 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   server ของระบบเฝ้าระวังระดับรังสีแกมมา ไม่สามารถบูธเครื่องได้ หมายเลขครุภัณฑ์ สส-4-ค-3.12/53 ห้อง server ชั้น 2 อาคาร 4
 ชาติชาย
0870
30-03-2561
 น.ส. น้ำฝน กิ่งจันทร์
 616 โทร 1622
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-34/54 ตั้งเวลาเครื่องคอมฯ
 อดิเทพ
0869
30-03-2561
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  ไม่มี ตรวจสอบ UPS เครื่องสำรองไฟ เนื่องจากไม่สามารถเก็บไฟและไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0868
30-03-2561
 นายบุญสม ศรีรักษ์สูงเนิน
 ห้อง 311 ชั้น 3 อาคาร 4 โทร 6722
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง Windows ใหม่
 อดิเทพ
0867
29-03-2561
 ประไพ แจ้งพงษ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-27/50 เปลี่ยนผู้ใช้งานและลงระบบปฏิบัติงานใหม่
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |