ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0991
03-09-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ส.ค.)
 
0990
29-08-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0989
28-08-2561
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 อาคาร1 ชั้น3 กกจ. โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง win10 และ microsoft office 2016 จำนวน 2 เครื่อง
 
0988
27-08-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   อัพเดพลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 1000000004581 6103413000001 จอมอมิเตอร์ /CPU ยี่ห้อ Lenovo
 
0987
16-08-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   -โปรแกม Adobe Acrobet - microsoft office 2010
 อดิเทพ
0986
16-08-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   -ลงโปรแกรมใหม่ windows 10 และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (เช่น PS , Adobe Acrobet (ตัวตัดต่อตกแต่ง) ,ตัวดาวโหลด ฯลฯ) กน-1-ค-7/57
 อดิเทพ
0985
08-08-2561
 วิมล กลับสงเคราะห์
 621 โทร 1621
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กส-1-ค-9/54 หน้าจอค้าง
 
0984
08-08-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กน-1-ค-6/57 อัพอัพเดท microsoft office
 
0983
08-08-2561
 นายธนัท ประภารัตน์
 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1124
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   อัพเกรด windows (ประสานกับ คุณอดิเทพ กรทับทิม)
 
0982
07-08-2561
 นางอารีรักษ์ เรือนเงิน
 อาคาร4/ห้อง409 โทร 4218
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Professional
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |