ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0770
20-11-2560
 น.ส.กัลยารัตน์ ประทับกอง
 อาคาร 1 ขั้น 5 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-11/52 เปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0769
17-11-2560
 ธนัท ประภารัตน์
 อาคาร1ชั้น1 โทร 1126
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-3/54 วินโดว์ไม่สามารถใช้งานได้
 อดิเทพ
0768
16-11-2560
 กัลยารัตน์ ประทับกอง
 อ.1 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-11/52 เปิดใช้งานเครื่องหใม่
 อดิเทพ
0767
16-11-2560
 กัลยารัตน์ ประทับกอง
 อ.1 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  เว็บไซต์   ขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ Use account ใช้งาน internet ขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ Mail account
 อารีรัตน์
0766
15-11-2560
 เสาวนีย์ กรีพร
 603 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรม Office 2013 โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ,โปรแกรมสำหรับ Download ไฟล์จากอินเตอร์เนต ,โปรแกรมที่สามารถปรับแต่งไฟล์ PDF ,โปรแกรม Photoshop
 อดิเทพ
0765
14-11-2560
 สรรเสริญ ยานะพันธุ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-3/51 เครื่องประมวลผลช้า / รีสตาร์ทเครื่องเอง
 อดิเทพ
0764
13-11-2560
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   -อัพwin7เป็นwin10
 อดิเทพ
0763
10-11-2560
 นางสาวรัชนี จินดาศรี
 502 โทร 1525
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   -คอมพิวเตอร์ติดไวรัส -windows หมดอายุ
 อดิเทพ
0762
10-11-2560
 นายพัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ
 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  งานอื่นๆ   แฟลชไดรฟ์ มีปัญหาเปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0761
09-11-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2121
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ต.ค.) ลงเว็บไชต์ ปส.
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |