ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0554
09-05-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 ห้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย เครื่องถ่ายเอกสาร-ไม่สามารถสั่งงานผ่านระบบ lan ได้
 
0553
05-05-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (ติดต่อ K อารีรัตน์ไว้แล้ว)
 อารีรัตน์
0552
02-05-2560
 นายปพน เผือกคะเชนทร์
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องช้ามาก ใช้เวลานานในการเปิดโปรแกรมต่างๆ UPS ประจำเครื่องเสีย ต้องต่อไฟตรง
 อดิเทพ
0551
01-05-2560
 น.ส.สุภัทรวดี แสงงาม
 อาาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110,1216
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย -ติดตั้งระบบเครือข่าย (ระบบ Lan) ของเครื่องคอมพิวเตอร์เลขครุภัณฑ์ สล-1-คต-20/52 เนื่องจากไม่สามารถเข้าใช้ Internet ได้
 อดิเทพ
0550
01-05-2560
 น.ส.สุภัทรวดี แสงงาม
 อาาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110,1216
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย -ขอรหัสเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เนื่องจากเป็นข้าราชการบรรจุใหม่) -ขอรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต suputtrawadee sang-ngam (นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม)
 พรพิมล
0549
01-05-2560
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรมเพื่อใช้งาน ESET
 อดิเทพ
0548
01-05-2560
 สุภัทรวดี แสงงาม
 1 ห้องสารบรรณ โทร 1216
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล ###
 พรพิมล
0547
28-04-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ หน้าจอดับเองบ่อยๆ
 ชาติชาย
0546
27-04-2560
 น.ส. จารุณี ไกรแก้ว
 9/501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย ปัญหา 1. หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และดำ หลังดึง wireless adaptor ออก ต้อง Click start windows normally บนหน้าจอสีดำ จึงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกครั้ง 2. อาการผิดปกติเช่นนี้ พบ 4-5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนปัจจุบัน (เมษายน 2560)
 อดิเทพ
0545
26-04-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ สแกนไวรัส
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |