ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0562
16-05-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-1/55 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Sumsung รุ่น ML-4551ND อาการกระดาษติด เวลาสั่งปริ้นงาน
 ชาติชาย
0561
16-05-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ไม่สามารถใช้งาน windows ได้ หมายเลขครุภัณฑ์ สบ.-4-ค-3.1/54
 อดิเทพ
0560
15-05-2560
 นัยนา จรทะผา
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2121
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-6/47 เครื่องช้ามาก ใช้เวลานานในการเปิดโปรแกรมต่างๆ
 อดิเทพ
0559
15-05-2560
 นายธัญยธรณ์ สุขสวัสดิ์
 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-3/52 เครื่องเปิดไม่ติด ไม่สามารถทำงานได้
 อดิเทพ
0558
15-05-2560
 ลีดา มิตรายน
 1/400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ไม่พบเลขครุภัณฑ์ เปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0557
11-05-2560
 อนงค์ ชื่นสมบัติ
 409-410 ชั้น 4 อาคาร 4 โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบ lan เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-14/50 เนื่องจากไม่สามารถสั่งพิมพ์งานเครื่องถ่ายเอกสารได้
 
0556
11-05-2560
 คนึง มณีรัตน์
 ห้อง 321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศพบ-1-ค-6/56 ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 อดิเทพ
0555
11-05-2560
 วันดี ดวงตา
 ห้อง 321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ระบบเครือข่าย   เข้าระบบแลนไม่ได้ ตรวจสอบสายแลน
 
0554
09-05-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 ห้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   เครื่องถ่ายเอกสาร-ไม่สามารถสั่งงานผ่านระบบ lan ได้
 
0553
05-05-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (ติดต่อ K อารีรัตน์ไว้แล้ว)
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |