ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0354
04-10-2559
 จิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 4 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลง driver เครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง
 พรพิมล
0353
04-10-2559
 บุญส่ง ชูแตง
 คลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล ###
 อารีรัตน์
0352
03-10-2559
 น.ส.พิสุทธิวิมล นันทะวงศ์
 1/305 โทร 1319
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ เข้าโปรแกรม Microsoft Word ไม่ได้
 อดิเทพ
0351
03-10-2559
 จิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 อาคาร.4 ห้อง กปร. โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ เครื่อง สส-1-ค-2/52
 อดิเทพ
0350
03-10-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 600 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ปริ้นต์สีดำไม่ได้ สีอื่นปริ้นต์ได้หมด (ยกเว้นสีดำ)
 ชาติชาย
0349
28-09-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 ทำการ โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ Loww Disk Play
 อดิเทพ
0348
27-09-2559
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย ติดตั้งตัวสแกกนไวรัส
 อดิเทพ
0347
27-09-2559
 ลีดา มิตรายน
 1/400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ที่ตัวเครื่องโน๊ตบุ๊กมีเสียงดังมากทำให้ไม่กล้าใช้งาน
 อดิเทพ
0346
27-09-2559
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ในเครื่องคอมหมดอายุ
 อดิเทพ
0345
26-09-2559
 ชนาภา ชุ่มใจ
 1 ห้องสารบรรณ โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องเปลี่ยนผู้ใช้งาน
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |