ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0444
06-01-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/51 เครื่องช้า + ลงโปรแกรมแท้
 อดิเทพ
0443
05-01-2560
 ลีดา มิตรายน
 402 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สส-1-ว-10.2/52 มีเสียงเตือนตลอดเวลา และที่หน้าเครื่องเตือน Replace Battery
 ชาติชาย
0442
29-12-2559
 นายวัชระ ทรงยศ
 1 ห้องสารบรรณ โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานอื่นๆ  ศท-1-ค-3/59 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปห้องหัวหน้าสารบรรณ
 อดิเทพ
0441
29-12-2559
 นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
 600 โทร 3612
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1ค-24/50 ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
 ชาติชาย
0440
28-12-2559
 นิราวรรณ ปวีณะโยธิน
 อาคาร 9 ชั้น 6 โทร 3616
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-7/54 ลง windows ใหม่แล้วแต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย
0439
27-12-2559
 อนงค์ ชื่นสมบัติ
 อาคาร 18 ชั้น 3 ห้อง 303 โทร 2224
 ผู้เชียวชาญ  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Antivirus
 อดิเทพ
0438
27-12-2559
 อนงค์ ชื่นสมบัติ
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 211 โทร 2224
 ผู้เชียวชาญ  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Antivirus
 อดิเทพ
0437
27-12-2559
 จารุณี ไกรแก้ว
 อาคาร 9 ห้อง 501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-2/57 หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นสีฟ้า (Blue Screen) ไม่สามารถเช้าใช้งานเครื่องได้ อาจจะเกิดจากไวรัส
 อารีรัตน์
0436
26-12-2559
 นายชำนาญ แสงสุริย์
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 406 โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ   ระบบสารบรรณอิเล็กทอนิกสื ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
 อดิเทพ
0435
23-12-2559
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 10 ชั้น 1 โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ย้ายจุดเครื่องถ่ายเอกสารกลาง ยี่ห้อ cannon : oaep0011 ขอให้ดำเนินการจัดทำสาย lan ความยาว 20 เมตร
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |