ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0334
06-09-2559
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 1 ชั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งเครื่องปริ๊นเตอร์ ้hp เลขครุภัณฑ์ สล-1-ค-21.2/55
 อดิเทพ
0333
06-09-2559
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติงาน
 ชาติชาย
0332
06-09-2559
 น.ส.ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
 กลค. โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0331
02-09-2559
 ชลธิชา ชูตระกูล
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง501-502 โทร 2515
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  เว็บไซต์ นำคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุของ ปส. และแบบฟอร์ม ขึ้นเว็บไซต์ ปส. เนื่องจากมีเนื้อหาจำนวนมาก
 เอกลักษณ์
0330
01-09-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 - โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  อีเมล ###
 พรพิมล
0329
01-09-2559
 พัชรินทร์ สุขเจริญ
 402 ชั้น 4 อาคาร 9 โทร 3413
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0328
30-08-2559
 นงนุช คล้ายพันธ์
 อาคาร 1 ห้อง 605 โทร 1614
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ตอนเปิดเครื่องขึ้นหน้าจอโลแบตเตอรี่
 อดิเทพ
0327
24-08-2559
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 อาคาร 1 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ตั้งค่าเครื่องสแกน
 อดิเทพ
0326
22-08-2559
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 221 โทร 2217
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์ ขอให้อัพข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ อัมพิกา และรก.ทปษ อุษา ในหัวข้อ คลังความรู้ ความรู้ทั่วไป
 พรพิมล
0325
22-08-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานอื่นๆ เดินสาย LAN ความยาวประมาณ 2 เมตร
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |