ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0314
11-08-2559
 ปราณณิชา หงสฺ์พิทักษ์พงศ์
 406 โทร 2425
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  เว็บไซต์ ขอ Subdomain ชื่อ envirad.oap.go.th ไปที่ IP 164.115.41.128
 เอกลักษณ์
0313
11-08-2559
 นายธนัท ประภารัตน์
 ห้องเผยแพร่ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล ###
 
0312
11-08-2559
 วิมล กลับสงเคราะห์
 อ.1 ห้อง.408 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค บูสเข้าวินโดว์ไม่ได้
 อดิเทพ
0311
11-08-2559
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 106อาคาร4 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ dpf fly เปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0310
10-08-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 หน้าห้องรองวิไลวรรณ โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ เวลาไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองเก็บไฟไม่อยู่ คอมพิวเตอร์ดับใช้งานไม่ได้ (ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปครั้งหนึ่งแล้ว)
 อดิเทพ
0309
10-08-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์ นำบทความเรื่อง "การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี" ลงเว็บไซต์
 พรพิมล
0308
10-08-2559
 สมนึก เจริญขำ
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย เดินสาย lan ใหม่ 3 จุด เนื่องจาก กฝป.ได้ทำการย้ายห้องปฏิบัติงานใหม่
 เอกลักษณ์
0307
05-08-2559
 ขวัญประไพ วิชญคุปต์
 120 ชั้น 2 อาคารทำการ โทร 1213
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย สาย lan ชำรุด
 อดิเทพ
0306
04-08-2559
 ชัชฎา อำมะพรต
 จัดรถ โทร 1113
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้
 อดิเทพ
0305
04-08-2559
 ปราลม จาดโห้
 อ.4 ห้อง 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ล๊อคอินเข้าเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |