ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0274
01-07-2559
 นายคนึง มนีรัตน์
 4ห้อง322 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ศท-1-ค-15/50 ศท-1-ค-16/50 กพร-1-ค-4/57 กวช-1-ค-1/52
 อดิเทพ
0273
28-06-2559
 ขวัญใจ เย็นใจ
 อาคาร 1 ห้อง 502 โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย wifi ไม่สามารถใช้งานได้ และเครื่องเป็นจดสีฟ้าไม่สามารถเข้าหน้าจอปกติได้
 อดิเทพ
0272
27-06-2559
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ กระดาษติดปริ้นไม่ออก
 อดิเทพ
0271
27-06-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชวม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครสเสียงดังมาก
 อดิเทพ
0270
27-06-2559
 สุประวีณ์ รวีรุ่งโพธฺ์สกุล
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ติด
 ชาติชาย
0269
27-06-2559
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งแอนตี้ไวรัส และโปรแกรมไรท์แผ่น CD- DVD เพื่อแบคอัพงาน ที่เครื่องหมายเลขคุรุภัณฑ์ กน-1-ค-4/57
 อดิเทพ
0268
27-06-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์ นำบทความเรื่อง "อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ) กับประเภทของวัสดุนิวเคลียร์" ลงเว็บไซต์ (ให้แปลงไฟล์เป็น PDF ก่อนลงเว็บ)
 พรพิมล
0267
24-06-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ upload ข้อมูล e-book เรื่อง Project geiger บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0266
24-06-2559
 นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย
 602 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ IBM Server 2008
 
0265
22-06-2559
 นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย
 506 โทร 1520
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่อง PC เปิดไม่ติด
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |