ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0452
12-01-2560
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สลก-144/54 เปิดเครื่องสำรองไฟ้ชั่วครู่ก็ดับ
 ชาติชาย
0451
11-01-2560
 พรพิมล สุดเสือ
 4 โทร 2215
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-19/52 rtertettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtgerg ergerge
 พรพิมล
0450
10-01-2560
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/1 โทร 2124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงวินโดว์ใหม่
 อดิเทพ
0449
10-01-2560
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 205 โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ระบบเครือข่าย   ข้าราชการเข้าใหม่ ไม่สามารถเข้าระบบอะไรของสำนักงานได้เลย
 อารีรัตน์
0448
10-01-2560
 นางสาววราภรณ์ วิชาชัย
 อาคาร 4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรมเครื่องสแกนเอกสาร Fujitsu fi-5015c image scanner
 อดิเทพ
0447
09-01-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   -ลงโปรแกรม Windows ใหม่ เนื่องจากการใช้ปฏิบัติงานได้ช้ามาก
 อดิเทพ
0446
06-01-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-9/56 - เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิเตอร์ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบแลนเพื่อติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ได้(ระบบสายแลนไม่สามารถค้นหาเครื่องปริ้นได้ อาจจะระบบแลนที่ไช้งานไม่เข้ากับเครื่องอื่นๆที่ไช้งานอยู่)
 อดิเทพ
0445
06-01-2560
 น.ส.ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลใบอนุญาตประจำเดือนธันวาคม 2559 ลงเว็บไซต์สำนักงาน
 เอกลักษณ์
0444
06-01-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/51 เครื่องช้า + ลงโปรแกรมแท้
 อดิเทพ
0443
05-01-2560
 ลีดา มิตรายน
 402 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สส-1-ว-10.2/52 มีเสียงเตือนตลอดเวลา และที่หน้าเครื่องเตือน Replace Battery
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |