ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0477
02-02-2560
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ห้อง 125 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล -1-ค-3/52 สล -1-ค ลงโปรแกรมAntivirus
 อดิเทพ
0476
02-02-2560
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ห้อง 125 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-19.1/50 แชร์ข้อมูล
 อดิเทพ
0475
02-02-2560
 ชลธิชา ชูตระกูล
 502 โทร 2515
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   อัพเดท windows เช็คโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 อดิเทพ
0474
02-02-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 402 โทร 3413, 2422
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ลง Driver Printer HP
 อดิเทพ
0473
02-02-2560
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 602 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรมไมโครออฟฟิศ
 อดิเทพ
0472
31-01-2560
 นางสาวยุพา นีระเด่น
 อาคาร 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-1/52 ปริ๊นเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ และเปิดลำโพงไม่ได้
 อดิเทพ
0471
31-01-2560
 เอนก โคตรบุญเรือง
 504 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สน-001/57,กต.-006/57 เปิดเครื่องสำรองไฟมีเสียงดังวี๊ดๆที่เครื่อง ทั้ง 2 เครื่อง มีอาการเดียวกัน
 ชาติชาย
0470
31-01-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ห้อง 502 โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ lan ของสำนักงานได้
 เอกลักษณ์
0469
30-01-2560
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานอื่นๆ  สล-1-ค-4/52 อัพเดทสแกนแอนตี้ไวรัส (ติดต่อคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0468
26-01-2560
 นายอภิชาติ อุทธา
 1/602 โทร 1611
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ไม่สามารถใช้โปรแกรมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting ได้
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |