ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0244
27-05-2559
 นายคนึง มณีรัตน์
 4ห้อง322 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบRSOครั้งที่ 6
 เอกลักษณ์
0243
26-05-2559
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 ห้อง 223 โทร 2215
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ แบตเตอรี่เสื่อม
 ชาติชาย
0242
26-05-2559
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบสารบรรณไม่สามารถสแกนไฟล์แนบได้
 อดิเทพ
0241
24-05-2559
 นายไพบูรณ์ เชื้อประทุม
 4/317 โทร 2318
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด...แต่ไฟแสดงการทำงานติด
 ชาติชาย
0240
23-05-2559
 นายอภิชาติ อุทธา
 อบรมคอมพิวเตอร์ โทร 2214
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟห้องอบรมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จำนวน ๒ เครื่อง
 ชาติชาย
0239
23-05-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์ นำบทความ เรื่อง "กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 3"
 
0238
17-05-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 อาคาร1 / 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่อง PC ช็อต และไม่มีอาการตอบสนอง
 อดิเทพ
0237
17-05-2559
 สุรีย์ ศรีภูพาน
 101 (one-stop service) โทร 087-596-05
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ เป็นเครื่องปริ๊นเตอร์ที่สามารถสแกน ได้แต่เครื่องไม่สามารถสแกนได้
 อดิเทพ
0236
17-05-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ นำข้อมูล เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกก.พ.ป.ส.ภายใต้ พรบ.พปส.2504 ชุดแรก และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงาน พปส. คนแรก" เผยแพร่บนเว็บไซต์ ปส.
 
0235
16-05-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 อาคาร 1 โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ ไม่สารมารถสำรองไฟเวลาไฟดับได้ (ขอยืมเครื่องสำรองไฟใช้ระหว่างส่งซ่อม) ห้อง รอง ลปส.(วิไลวรรณ) รุ่น DG-800 VA GET
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |