ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0412
01-12-2559
 น.ส. ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
 119 โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-3.1/51 จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0411
01-12-2559
 ลีดา มิตรายน
 1/403 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สส-1-ว19/55 UPS ที่ใช้กับเครื่อง ESR ขนาด 3 keV ชำรุด
 อดิเทพ
0410
01-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  L1910490651 ประมวลผลช้า / เครื่องค้าง
 อดิเทพ
0409
01-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-1.1/49 เครื่องช้า รีสตาร์ทเครื่องเหตุ
 อดิเทพ
0408
01-12-2559
 นายยุธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กวช-1-ค-4.1/50 รีสตาร์เครื่องเอง/จอฟ้า
 อดิเทพ
0407
01-12-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-18.5/55 เปิดเครื่องไม่ได้
 
0406
01-12-2559
 นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร
 อาคาร 1 ห้อง 512 โทร 1513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานอื่นๆ  สร-005/53 โทรศัพท์ไร้สาย ไม่สามารถ charge ไฟเข้าโทรศัพท์ได้
 
0405
01-12-2559
 นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร
 อาคาร 1 ห้อง 512 โทร 1513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-1-ค-23/54 ผงหมึกกระจายบนกระดาษเวลาปริ้น
 ชาติชาย
0404
30-11-2559
 พัชราภรณ์ ทองมา
 อาคาร.1 ห้อง.203 โทร 1203
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-22/55 ใช้ระบบแลนไม่ได้
 อดิเทพ
0403
29-11-2559
 ศิริธร ธรรมวัติ
 อ.10 ห้อง กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เปิดระบบทำงานไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีฟ้า
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |