ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0750
06-11-2560
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 318 โทร 1326
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย ขอรหัสและuser name เข้าโปรแกรมDpis
 อดิเทพ
0749
03-11-2560
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ Drive D เสีย
 อดิเทพ
0748
01-11-2560
 นายเกษม ขาวมณี
 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 102 โทร 2114
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ขอเปิดรหัส-แก้ไข ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 พรพิมล
0746
01-11-2560
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 1 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  เว็บไซต์ ขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ (บรรจุใหม่)
 อารีรัตน์
0745
31-10-2560
 ธีรวุธ ปึกขาว
 106/ อ.4 โทร 2118
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0744
31-10-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ห้อง 412 ชั้น 4 โทร 1414
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Sumsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ สล-1- ค-1/55 ปริ้นออกมาแล้วกระดาษเป็นสีดำทั้งแผ่น
 ชาติชาย
0743
30-10-2560
 พัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ
 อาคาร 4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล ###
 อารีรัตน์
0742
25-10-2560
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ห้อง 215 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต wifi
 อารีรัตน์
0741
24-10-2560
 นางกนกพร ธรฤทธิ์
 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 603 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานอื่นๆ ติดตั้งระบบ printer ใช้งานภายในห้อง 603
 อดิเทพ
0740
24-10-2560
 เสาวนีย์ กรีพร
 อาคาร 1 ห้อง 103 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ระบบเครือข่าย ขอรหัสใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |