ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0204
04-04-2559
 ชนิตร์นันท์ พันธุ์สำโรง
 318 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0203
01-04-2559
 วัชระ ทรงยศ
 อ.1 ห้อง 210 โทร 1215
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล ###
 
0202
31-03-2559
 นางสาวศิริธร ธรรมวัติ
 อาคาร 10 ชั้น 1 (ห้อง กพร.) โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่สามารถเปิดได้
 ชาติชาย
0201
31-03-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 600 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ บู๊ทเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0200
30-03-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Window
 อดิเทพ
0199
30-03-2559
 กนกพร ธรฤทธิ์
 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 602 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม สแกนเนอร์ สั่งสแกนแล้วเครื่องไม่ค่อยดูดกระดาษ
 ชาติชาย
0198
30-03-2559
 น.ส.อัญชลี คงศรี
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 303 โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลช้า
 
0197
30-03-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์
 
0196
30-03-2559
 น.ส.พิสุทธิวิมล นันทะวงศ์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 303 โทร 1319
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลช้า
 
0195
30-03-2559
 นางภัชรา เต็มสุริวงค์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 303 โทร 1320
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลช้า
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |