ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0194
30-03-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 600 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ปริ้นงาน ไม่ได้ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
 ชาติชาย
0193
30-03-2559
 นายพนม แพทย์คุณ
 313 / กกจ. โทร 1324
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 เครื่อง มีอาการ ต้องตั้งระบบวันที่ในเครื่องใหม่ประจำ
 อดิเทพ
0192
28-03-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิด CPU ไม่ติด
 ชาติชาย
0191
24-03-2559
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 10 ฝึกอบรม โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ - เครื่องประมวลผลช้ามาก - เปิดไฟร์งานที่โหลดไม่ได้
 อดิเทพ
0190
24-03-2559
 วรัญญา ภิบาลวงษ์
 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 616 โทร 1622
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ลูกกลิ้งกระดาษทำงานไม่ได้ ปริ๊นได้ครั้งละ 1 แผ่น บางครั้งไม่ได้
 ชาติชาย
0189
24-03-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ login เข้าเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0188
23-03-2559
 นายอภิชาติ อุทธา
 อบรมคอมพิวเตอร์ โทร 2214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ ups เปิดไม่ติดไฟไม่เข้าจำนวน 7 เครื่อง
 ชาติชาย
0187
23-03-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ upload e-book เรื่อง Emergency....Episode1 บนเว็บไซต์
 
0186
23-03-2559
 นางสาวริษา รีวรรณ
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 311 โทร ุึ6723
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ วางระบบเครื่องปริ้นเตอร์
 
0185
23-03-2559
 อังศุมาลิน อินแตง
 1 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  เว็บไซต์ ลงเวปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |