ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0392
21-11-2559
 พรพิมล สุดเสือ
 อ.4 ชั้น 2 ห้อง 223 โทร 2215
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-081/55 เปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0391
18-11-2559
 นายอนุรักษ์ ภูพวก
 606 อาคาร 1 โทร 1615
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร.-040/57 มีอาการไม่สำรองไฟ (เมื่อไฟฟ้าดับ คอมฯที่ต่อพ่วงดับไปด้วย)
 ชาติชาย
0390
18-11-2559
 นายอนุรักษ์ ภูพวก
 606 อาคาร 1 โทร 1615
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร.-042/57 มีอาการ ไม่สำรองไฟ (เมื่อไฟฟ้าดับ คอมฯที่ต่อพ่วงดับไปด้วย)
 ชาติชาย
0389
17-11-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ กวช-1-ค-3/52
 อดิเทพ
0388
16-11-2559
 น.ส. ชลธชา เมธีกิตติศักดิ
 กลค. โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งปริ้นเตอร์ออนไล สย-1-ค-3/56
 อดิเทพ
0387
16-11-2559
 ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา
 ที่ปรึกษา โทร 4516
 ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู  งานอื่นๆ  ศท-1-ค-28/50 ถ่านนาฬิกาคอมพิวเตอร์หมด เบิกหมึกพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ สล.087/55 เครื่องพิมพ์รุ่น canon MX377
 อดิเทพ
0386
15-11-2559
 อรทัย บุญชัยโย
 อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0385
15-11-2559
 คนึง มณีรัตน์
 อาคาร4 ชั้น3 ห้อง325 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องสแกน Fujisu รุ่น fi-7260 เลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-2/59
 เอกลักษณ์
0384
15-11-2559
 นางสาวจอมขวัญ วงศ์ไกรปัญญาเลิศ
 การเจ้าหน้าที่ ขั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ พอเปิดแล้วขึ้นว่า this page can't connect
 อารีรัตน์
0383
14-11-2559
 วรัญญา ภิบาลวงษ์
 616 โทร 1622
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-1-ค-15/47 การดึงกระดาษไม่สมบูรณ์
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |