ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0382
14-11-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 205 โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-079/56 เครื่องสำรองไฟ เก็บไฟไม่อยู่เวลาไฟดับ (หน้าห้อง รอง ลปส.วิไวรรณ)
 ชาติชาย
0381
14-11-2559
 น.ส. จารุณี ไกรแก้ว
 อาคาร 9/ ห้อง 501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรม anti-virus Asset ที่ใช้งานปัจจุบันหมดอายุ ทราบจาก จนท. ศท. ว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการขอ license ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ทราบเมื่อได้ license แล้ว จะดำเนินการติดตั้งเองอย่างไร หรือ จะทำการติดตั้งให้ จะขอบคุณมาก
 อดิเทพ
0380
14-11-2559
 นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย
 604 โทร 1613
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 7
 อดิเทพ
0379
14-11-2559
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร1/ห้อง 125 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-5/55 สั่งปริ้นไม่ได้
 ชาติชาย
0378
10-11-2559
 นายอนุรักษ์ ภูพวก
 606 อาคาร 1 โทร 1615
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-041/57 มีอาการ ไม่สำรองไฟ (เมื่อไฟฟ้าดับ คอมฯที่ต่อพ่วงก็ดับไปด้วย)
 ชาติชาย
0377
08-11-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-063/55 UPS ไม่เก็บไฟ
 ชาติชาย
0376
08-11-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - UPS ไม่เก็บไฟ (นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ เป็นผู้ใช้งาน UPS เครื่องนี้ไม่มีเลขครุภัณฑ์)
 ชาติชาย
0375
08-11-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-060/55 UPS ไม่เก็บไฟ
 ชาติชาย
0374
08-11-2559
 น.ส.โชติมา ทองทา
 กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร.015/54 ฟิล์มเครื่องปริ๊นซ์เตอร์ขาด
 ชาติชาย
0373
08-11-2559
 นางสาวยุพา นีระเด่น
 อาคาร 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-1/52 เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |