ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0154
29-02-2559
 ชัยณรงค์ แสงเชื้อพ่อ
 อ.10 โทร 3518
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ เปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่อง ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 อดิเทพ
0153
29-02-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ upload e-book เรื่อง Security in the transport of radioactive material บนเว็บไซต์
 
0152
25-02-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 501 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานอื่นๆ ปริ้นเตอร์ แคนนอนส่วนกลาง (สน.) ระบบเครือข่ายของห้อง 501 (คุณจารุณี) สั่งปริ้น ไม่สามารถปริ้นต์ได้ได้ และปริ้นเตอร์ ห้อง 501 (คุณจารุณี) ปริ้นต์ ไม่ได้ หมายเลขครุภัณฑ์ สส. 038/57
 อดิเทพ
0151
24-02-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ หัวเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ - ข้อมูลที่นำลงเว็บไซต์ 1.การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมภิบาลแผนงาน-โครงการสำคัญประกอบคำของบฯปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ อื่นๆ - ข้อมูลที่นำลงเว็บไซต์ 1.ประชุมหารือแนวทางพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560
 
0150
24-02-2559
 อังศุมาลิน อินแตง
 อาคาร 1 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  เว็บไซต์ 1. ลงประกาศรับสมัครสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕” ระหว่างวันที่ 24-25 มีค.59 ณ ห้องประชุมใหญ่ รายละเอียดไฟล์แนบส่งไปที่ e-mail: คุณสิริวิทย์ แล้ว 2. ขอ username ในการลงประกาศข้อมูลลงเว็บ ปส.
 
0149
23-02-2559
 นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 เผยแพร่ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดสวิทซ์ไฟเพาเวอร์แล้วเครื่องไม่มีอาการตอบสนอง
 อดิเทพ
0148
19-02-2559
 ปราณณิขา หงส์พิทักษ์พงศ์
 อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 416 โทร 1619 และ 1
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ คอมติดไวรัส ต้องการให้ช่วยกู้ไฟล์ และลงวินโดว์ใหม่
 อดิเทพ
0147
19-02-2559
 ปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์
 613 โทร 1619
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อ IP 202.44.65.XX ได้
 
0146
19-02-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ระบบเครือข่าย สัญญาณ Internet ผ่านสายแลนด์ใช้ไม่ได้
 อดิเทพ
0145
17-02-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์ สืบค้นข้อมูล การสมัครสอบ การสมัครสอบ การประกาศผลสอบ RSO ครั้งที่ 7 (ประมาณเดือนธันวาคม 56)
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |