ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0134
15-02-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดไวรัส เครื่องช้ามาก ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่
 อดิเทพ
0133
12-02-2559
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 (ตึกขจัดกากฯ) โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถ scan เอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสาร เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้
 
0132
11-02-2559
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนถ่านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากชำรุด
 อดิเทพ
0131
11-02-2559
 ขวัญหทัย แพฟืน
 อ.1 ห้อง 210 โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ win XP และโปรแกรมประกอบการใช้งาน Office อื่นๆ
 อดิเทพ
0130
10-02-2559
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 เผยแพร่ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล ###
 
0129
05-02-2559
 รุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง
 4/317 โทร 2512
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ แรมเสีย
 ชาติชาย
0128
04-02-2559
 นาฏนลิน ศาสตรี
 4 / 416 โทร 2420
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย ต้อง login เข้าระบบทุกครั้งที่เปลี่ยนหน้า webpage
 
0127
04-02-2559
 ยุทธพงศ์ หาดทรายทอง
 อาคาร 1 ห้อง 406 โทร 1423
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ คอมเปิดติดยาก ขึ้นโหมด Repair บางครั้งขึ้นหน้าจอสีฟ้า
 อดิเทพ
0126
04-02-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0125
04-02-2559
 นายเอกตนัย วงสะอาด
 เผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย ขอชื่อ user password เพื่อขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน นายเอกตนัย วงสะอาด Eaktanai Wongsahard ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |