ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0104
18-01-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อาคาร 4 ห้อง119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรม (ติดต่อคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0103
15-01-2559
 สุภัทรา วิเศษพจนกิจ
 อาคาร4/ห้อง316 โทร 2318
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดเข้าหน้า desktop ได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่นเปิดอินเตอร์เน็ทไม่ได้ เปิดไฟล์งาน Microsoft office ไม่ได้
 อดิเทพ
0102
14-01-2559
 นางสาวทัศนีย์ สายเงิน
 อาคาร 4 ห้อง 319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ สามารถพิมพ์งานออกมาได้เครื่องติด
 ชาติชาย
0101
13-01-2559
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ แก้ไขการใช้งานโปรแกรม windows office
 อดิเทพ
0100
13-01-2559
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ แก้ไขการใช้งาน windows office
 อดิเทพ
0099
12-01-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 119 อาคาร 4 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเครื่อง PC เพราะทำงานช้ามาก (ติดต่อคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0098
12-01-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 119 อาคาร 4 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเครื่อง PC เพราะทำงานช้า
 
0097
12-01-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องค้างไม่สามารถทำงานได้ , เม้าท์ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0096
08-01-2559
 นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก
 อาคาร 1 ห้อง 109 โทร 1624
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล ###
 
0095
08-01-2559
 นางสาวริษา รีวรรณ
 1 ห้อง 109 โทร 1624
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย ขอเพิ่มรายชื่อ นางสาวริษา รีวรรณ (risa reewan) ในระบบขอใช้งานรถส่วนกลาง
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |