ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0292
12-07-2559
 นาฏนลิน ศาสตรี
 4 / 416 โทร 2420
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ต้องการให้ช่วยอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส
 
0291
12-07-2559
 นางสาวสุประวีณ์ รวีรุ่งโพธิ์สกุล
 10 ชั้น 1 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows
 อดิเทพ
0290
11-07-2559
 น.ส.สมใจ ยกทรัพย์
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 (ห้อง ลสก.) โทร 1212
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล.-1-ค-3/52 -เมื่อเปิดใช้คอมพิวเตอร์ จะขึ้นหน้ารจอสีฟ้า และให้ กด F2 หรือ F5 เพื่อ run program แต่เมื่อเข้าใช้ได้ก็สามารถใช้ได้ตามปกติ
 อดิเทพ
0289
11-07-2559
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 106 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-2/50 เปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0288
11-07-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 1 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-คต-19/51 UPS ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0287
11-07-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ.-1-ค-6/49 ตรวจเช็คปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ออกไม่สม่ำเสมอ (ติดต่อคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0286
08-07-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  สล-1-ส-7/51 เครื่องทำลายเอกสาร ไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0285
08-07-2559
 คนึง มณีรัตน์
 321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   driver samsung scx 3405w
 อดิเทพ
0284
07-07-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-14/49 เปิดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0283
06-07-2559
 นายวัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   วินโดว์ไม่สามารถรองรับ การใช้งานระบ gfmis ของกรมบัญชีกลาง
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |