ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0327
24-08-2559
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 อาคาร 1 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ตั้งค่าเครื่องสแกน
 อดิเทพ
0326
22-08-2559
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 221 โทร 2217
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   ขอให้อัพข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ อัมพิกา และรก.ทปษ อุษา ในหัวข้อ คลังความรู้ ความรู้ทั่วไป
 พรพิมล
0325
22-08-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานอื่นๆ   เดินสาย LAN ความยาวประมาณ 2 เมตร
 อดิเทพ
0324
19-08-2559
 นายวิมล กลับสงเคราะห์
 504 โทร 1522
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-12.2/48 เปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0323
19-08-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book เรื่อง Hazardous substance Transportation (ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน บูรณาการ) บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0322
18-08-2559
 ทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร.4 ชั้น.4 ห้อง.ฝบท.สส โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/47 เปิดเครื่องไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีฟ้า
 อดิเทพ
0321
18-08-2559
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 221 โทร 2217
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   ขอนำข้อมูลลงเว็บไซต์สำนักงาน ในหัวข้อ คลังความรู้ (ด้านทั่วไป) ของผู้เชี่ยวชาญอัมพิกา
 พรพิมล
0320
17-08-2559
 เอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 4-410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/51 CD-ROM ไม่อ่านแผ่น
 อดิเทพ
0319
17-08-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ีตรวจสอบสถานะ และ update firmware ของเครื่องแฟกซ์
 อดิเทพ
0318
16-08-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-14/49 สั่งปริ้นไม่ได้ และเครื่องฟ้องดิสเต็มตลอดเวลา
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |