ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0084
24-12-2558
 นาฏนลิน ศาสตรี
 1 / 407 โทร 1428
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  อีเมล ###
 
0083
23-12-2558
 นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 อาคาร 4 ห้อง 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์( cpu ) เปิดไม่ติด
 
0082
23-12-2558
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 311 โทร 6723
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งโปรแกรม windows เครื่องคอมพิวเตอร์ สส-1ค-5/51
 อดิเทพ
0081
22-12-2558
 พัชราภรณ์ ทองมา
 อ.1 / 205 โทร 1203
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ อัพเกรดระบบปฏิบัติการ window และ Office
 อดิเทพ
0080
17-12-2558
 ศันสนีย์ บริรักษ์
 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ CPU ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0079
17-12-2558
 นางสาววิไลพร สังเกตุ
 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถปริ๊นงานได้
 
0078
15-12-2558
 นางอภิญญา จุลละนันทน์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 306 โทร 1311
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องเข้าระบบไม่ได้มีข้อความแจ้งโลแบตเตอร์รี่
 อดิเทพ
0077
15-12-2558
 ศิริธร ธรรมวัติ
 1 ชั้น 6 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0076
15-12-2558
 นายจิระพงค์ รอดภาษา
 4/319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรมไม่ได้
 มานิต
0075
15-12-2558
 นายรุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง
 4/123 โทร 2318
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |