ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0317
15-08-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2121
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ขอชื่อ/รัหัส เข้าใช้งานใหม่ อินเตอร์เน็ต ให้พนักงานราชการใหม่ supatsorn kaewmongkol
 อารีรัตน์
0316
15-08-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2121
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0315
15-08-2559
 สมญา จุลศิลป์
 อาคาร 10 ห้อง กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-25/50 เครื่องเปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0314
11-08-2559
 ปราณณิชา หงสฺ์พิทักษ์พงศ์
 406 โทร 2425
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  เว็บไซต์   ขอ Subdomain ชื่อ envirad.oap.go.th ไปที่ IP 164.115.41.128
 เอกลักษณ์
0313
11-08-2559
 นายธนัท ประภารัตน์
 ห้องเผยแพร่ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 
0312
11-08-2559
 วิมล กลับสงเคราะห์
 อ.1 ห้อง.408 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กส-1-ค9/51 โน๊ตบุค บูสเข้าวินโดว์ไม่ได้
 อดิเทพ
0311
11-08-2559
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 106อาคาร4 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ   dpf fly เปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0310
10-08-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 หน้าห้องรองวิไลวรรณ โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-1-คต-23/51 เวลาไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองเก็บไฟไม่อยู่ คอมพิวเตอร์ดับใช้งานไม่ได้ (ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปครั้งหนึ่งแล้ว)
 อดิเทพ
0309
10-08-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความเรื่อง "การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี" ลงเว็บไซต์
 พรพิมล
0308
10-08-2559
 สมนึก เจริญขำ
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   เดินสาย lan ใหม่ 3 จุด เนื่องจาก กฝป.ได้ทำการย้ายห้องปฏิบัติงานใหม่
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |