ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0287
11-07-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ.-1-ค-6/49 ตรวจเช็คปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ออกไม่สม่ำเสมอ (ติดต่อคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0286
08-07-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  สล-1-ส-7/51 เครื่องทำลายเอกสาร ไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0285
08-07-2559
 คนึง มณีรัตน์
 321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   driver samsung scx 3405w
 อดิเทพ
0284
07-07-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-14/49 เปิดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0283
06-07-2559
 นายวัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   วินโดว์ไม่สามารถรองรับ การใช้งานระบ gfmis ของกรมบัญชีกลาง
 อดิเทพ
0282
06-07-2559
 วิมาดา ศรีนิล
 อ.1 ชั้น 3 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม สแกนเนอร์  สล-1-ค-3/47 เครื่องสแกนเนอร์ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0281
05-07-2559
 พัชรินทร์ สุขเจริญ
 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 404 โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบ lan ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร 9
 
0280
05-07-2559
 พัชรินทร์ สุขเจริญ
 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 404 โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบ lan ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร 9
 
0279
05-07-2559
 ธนัท ประภารัตน์
 เผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 นวภัทร์
0278
05-07-2559
 ยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-MA-1910490649 เครื่องไม่บูดไปหน้าวินโด้
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |