ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0054
24-11-2558
 นายนิรัน อ่ำกรด
 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ไม่ดึงกระดาษ
 มานิต
0053
24-11-2558
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 404 โทร 2422, 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขณะใช้งาน เครื่องจะแฮงค์ทุก ๆ 3 หรือ 5 นาที
 อดิเทพ
0052
24-11-2558
 ภาวิณี ทองเอียด
 1/4 406 โทร 1426
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานได้ช้ามาก ตรวจสอบว่าสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นได้หรือไม่
 อดิเทพ
0051
23-11-2558
 คนึง มณีรัตน์
 321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์ ลงเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในงานอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3
 
0050
20-11-2558
 รุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง
 4/123 โทร 2318
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ เซ็ต firewall เพื่อให้ใช้งาน กล้อง DVR IP : 10.2.1.28 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 123
 
0049
19-11-2558
 นายนิรัน อ่ำกรด
 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เผิดหน้าจอมือสนิท
 ชาติชาย
0048
19-11-2558
 เอนก โคตรบุญเรือง
 501 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดดีง USB หรือ Thumb drive อาการฟ้องตามไฟท์ที่แนบ
 
0047
19-11-2558
 ศรีสวรรค์ สมคิด
 อาคาร 4ห้อง 111 โทร 2117
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Formats และ ติดตั้งโปรแกรม ของเครื่อง PC
 อดิเทพ
0046
17-11-2558
 บุญส่ง ชูแตง
 อาคาร 1 ห้องคลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้ามาก ขอให้ทาง ศท.ตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย
 อดิเทพ
0045
12-11-2558
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร4 /118 โทร 25122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้/windows error
 มานิต

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |