ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0227
10-05-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-1-ค-15/47 เครื่องเก่า ปริ้นตัวหนังสือไม่ค่อยชัด
 ชาติชาย
0226
10-05-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-1.1/48 เครื่องเก่า เครื่องรีสตาทเองบ่อยมาก
 ชาติชาย
0225
04-05-2559
 ศรีสวรรค์ สมคิด
 116 โทร 2117
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กส-1-ค-3/48 ระบบ hard wear ไม่สนับสนุนการทำงานของโปรแกรม และ คีย์ไใ่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ชาติชาย
0224
04-05-2559
 นายทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 407 โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/47 เปิดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0223
04-05-2559
 นายวิมล กลับสงเคราะห์
 9/504 โทร 1522
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร.014/56-03 เปิดเครื่องไม่ได้
 ชาติชาย
0222
03-05-2559
 บุญส่ง ชูแตง
 อาคาร 1 / ห้องคลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-26/49 เปิดเครื่องเข้าใช้งานไม่ได้ (ขึ้นหน้าจอสีฟ้า )
 อดิเทพ
0221
02-05-2559
 ณัชกานต์ นาคแก้ว
 4/319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/56 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด ต้องทำการเปิดซ้ำๆหลายรอบ
 อดิเทพ
0220
29-04-2559
 สุประวีณ์ รวีรุ่งโพธิ์สกุล
 อาคาร10 ชั้น 1 ห้อง กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-1/52 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด
 ชาติชาย
0219
28-04-2559
 น.ส.ส่องฟ้า ชูเลิศมาลา
 การเจ้าหน้าที่ โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 
0218
27-04-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 504 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - ไฟไม่เข้า ผ่านตัวคอมพิวเตอร์
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |