ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0217
22-04-2559
 นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 กฝป. โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   1. ด้วย ปส. ครบรอบ 55 ปี วันที่ 25 เม.ย. ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบนเนอร์ 55 ปี ที่ได้จัดส่งทาง Mail ขอให้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (ก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์ oap) (ได้ประสานกับคุณสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์ 21 เม.ย. 59) 2. ตามที่ รองวิไลวรรณ ได้รับมอบหมายจากท่าน รมว.วท. ซึ่งมีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัด วท. ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2016 โดยให้เข้าไปดึงข้อมูล และแชร์ลิงค์จากเว็บไซต์งาน "startup thailand 2016" ดังนั้น กฝป. จึงขอความอนุเคราะห์ ศท. ช่วยนำขึ้นแบนเนอร์ "startup thailand 2016" ของ วท. ตามไฟล์แนบ และเชื่อมลิงค์ไปที่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/thailand-startup-2016.html (ได้ประสานกับคุณเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ 22 เม.ย. 59)
 
0216
21-04-2559
 นางสาวทัศนีย์ สายเงิน
 อาคาร 4 ห้อง 319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-1-ค-3.16/53 ไม่สามารถพิมพ์งานได้
 อดิเทพ
0215
21-04-2559
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 107 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานอื่นๆ   ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ใช้งานได้ทั้ง 2 เครื่อง
 อดิเทพ
0214
21-04-2559
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 10 โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   สาย lan ความยาวขนาด 10 เมตร จำนวน 3 เส้น เพื่อใช้ในการต่อเชื่อมกับเครื่องปริ๊นเตอร์
 
0213
19-04-2559
 วันทสาฬ์ ชุ่มมิ
 One Stop Service โทร 1121
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ไม่มี CPU เสีย
 อดิเทพ
0212
19-04-2559
 รัฟฟิน มณีชยางกูร
 อาคาร 9 ชั้น 6 โทร 3616
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - เครื่องสำรองไฟ ไม่เก็บประจุ กรณีที่ไฟดับหรือไฟตก
 ชาติชาย
0211
19-04-2559
 รัชชดา ฤกษ์พุฒิ
 อ.10 ชั้น1 ห้อง ศปส. โทร 1811
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-11/50 เครื่องทำงานช้ามาก และไม่สามารถใช้งานสแกนเนอร์ได้ (HP Deskjet 4535)
 อดิเทพ
0210
18-04-2559
 นางจริญญา พากุดเลาะ
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-11/57 เครื่องเปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0209
08-04-2559
 หิรัญกฤษฎิ์ สิริจันท์ธนา
 1 โทร 1301
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม เม้าส์/คีย์บอร์ด  - เม้า คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้
 
0208
08-04-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล.-1-ค-16/52 ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |