ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0222
03-05-2559
 บุญส่ง ชูแตง
 อาคาร 1 / ห้องคลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-26/49 เปิดเครื่องเข้าใช้งานไม่ได้ (ขึ้นหน้าจอสีฟ้า )
 อดิเทพ
0221
02-05-2559
 ณัชกานต์ นาคแก้ว
 4/319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/56 เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด ต้องทำการเปิดซ้ำๆหลายรอบ
 อดิเทพ
0220
29-04-2559
 สุประวีณ์ รวีรุ่งโพธิ์สกุล
 อาคาร10 ชั้น 1 ห้อง กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-1/52 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด
 ชาติชาย
0219
28-04-2559
 น.ส.ส่องฟ้า ชูเลิศมาลา
 การเจ้าหน้าที่ โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 
0218
27-04-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 504 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - ไฟไม่เข้า ผ่านตัวคอมพิวเตอร์
 ชาติชาย
0217
22-04-2559
 นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 กฝป. โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   1. ด้วย ปส. ครบรอบ 55 ปี วันที่ 25 เม.ย. ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบนเนอร์ 55 ปี ที่ได้จัดส่งทาง Mail ขอให้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (ก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์ oap) (ได้ประสานกับคุณสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์ 21 เม.ย. 59) 2. ตามที่ รองวิไลวรรณ ได้รับมอบหมายจากท่าน รมว.วท. ซึ่งมีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัด วท. ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2016 โดยให้เข้าไปดึงข้อมูล และแชร์ลิงค์จากเว็บไซต์งาน "startup thailand 2016" ดังนั้น กฝป. จึงขอความอนุเคราะห์ ศท. ช่วยนำขึ้นแบนเนอร์ "startup thailand 2016" ของ วท. ตามไฟล์แนบ และเชื่อมลิงค์ไปที่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/thailand-startup-2016.html (ได้ประสานกับคุณเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ 22 เม.ย. 59)
 
0216
21-04-2559
 นางสาวทัศนีย์ สายเงิน
 อาคาร 4 ห้อง 319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-1-ค-3.16/53 ไม่สามารถพิมพ์งานได้
 อดิเทพ
0215
21-04-2559
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 107 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานอื่นๆ   ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ใช้งานได้ทั้ง 2 เครื่อง
 อดิเทพ
0214
21-04-2559
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 10 โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   สาย lan ความยาวขนาด 10 เมตร จำนวน 3 เส้น เพื่อใช้ในการต่อเชื่อมกับเครื่องปริ๊นเตอร์
 
0213
19-04-2559
 วันทสาฬ์ ชุ่มมิ
 One Stop Service โทร 1121
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ไม่มี CPU เสีย
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |