ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0212
19-04-2559
 รัฟฟิน มณีชยางกูร
 อาคาร 9 ชั้น 6 โทร 3616
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - เครื่องสำรองไฟ ไม่เก็บประจุ กรณีที่ไฟดับหรือไฟตก
 ชาติชาย
0211
19-04-2559
 รัชชดา ฤกษ์พุฒิ
 อ.10 ชั้น1 ห้อง ศปส. โทร 1811
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-11/50 เครื่องทำงานช้ามาก และไม่สามารถใช้งานสแกนเนอร์ได้ (HP Deskjet 4535)
 อดิเทพ
0210
18-04-2559
 นางจริญญา พากุดเลาะ
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-11/57 เครื่องเปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0209
08-04-2559
 หิรัญกฤษฎิ์ สิริจันท์ธนา
 1 โทร 1301
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม เม้าส์/คีย์บอร์ด  - เม้า คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้
 
0208
08-04-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล.-1-ค-16/52 ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
 อดิเทพ
0207
08-04-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท.-1-ค-10/51 -ระบบการทำงานค้างขณะใช้งาน -ไม่สามารถพิมพ์งานผ่านเครื่องพิมพืได้
 อดิเทพ
0206
08-04-2559
 ศันสนีย์ บริรักษ์
 119 โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-4/52 เครื่องดับระหว่างการใช้งาน โดยไม่ทราบสาเหตุ
 อดิเทพ
0205
05-04-2559
 ปุณณภา รักษอุดมโชค
 อาคาร 10 โทร 1711
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครื่อข่าย(คุณอดิเทพได้ดำเนินการให้แล้ว 5 เมษายน 2559)
 อดิเทพ
0204
04-04-2559
 ชนิตร์นันท์ พันธุ์สำโรง
 318 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-3/52 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0203
01-04-2559
 วัชระ ทรงยศ
 อ.1 ห้อง 210 โทร 1215
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |