ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0162
02-03-2559
 บุญฉวี ศรีหมอก
 601 โทร 3613
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กต-1-ค-4/57 Blue Screen โดยไม่รู้สาเหตุ หลายครั้ง
 
0161
02-03-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ.-1-ค-3/51 เพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ส่งเครื่องให้คุณอดิเทพแล้ว
 
0160
02-03-2559
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ขอให้ตรวจสอบและติดตั้ง Lan netwovk ของ ปส.ในห้อง กบค.เนื่องจากจะยกเลิกสัญญาณกับ TOT
 
0159
02-03-2559
 กมลพร ภักดี
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร +668688067
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-1/54 - เปิดเครื่องทำงาน แต่เมื่อทำงานไปสักระยะเครื่องตัดเข้าสู่ sleeping mode โดยอัตโนมัติและไม่มีการสนองตอบจากเครื่องอีกเลย - ขอให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ด้วย
 อดิเทพ
0158
02-03-2559
 นายคนึง มณีรัตน์
 4ห้อง322 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-15/50 ล้างครื่องลงโปรแกรมใหม่
 อดิเทพ
0157
01-03-2559
 ขวัญหทัย แพฟืน
 อ.1 / ห้องสารบรรณ โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-16/49 เครื่องรีสตาร์ทเองบ่อยมาก
 อดิเทพ
0156
29-02-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2150
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload สรุปมติคณะกรรมการ พ.ป.ส.ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ (แจ้ง K สิริวิทย์แล้ว)
 
0155
29-02-2559
 สุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 อ.1 /ห้องเผยแพร่ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ส-2/50 ตรวจสอบพื้นที่ใช้เก็บข้อมูล เนื่องจากมีไฟล์งาน Multimedia ที่ต้องเก็บจำนวนมาก
 อดิเทพ
0154
29-02-2559
 ชัยณรงค์ แสงเชื้อพ่อ
 อ.10 โทร 3518
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่อง ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 อดิเทพ
0153
29-02-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload e-book เรื่อง Security in the transport of radioactive material บนเว็บไซต์
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |