ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0956
06-07-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   - ลงโปรแกรมใหม่ windows 10 และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (เช่น PS , ตัวดาวโหลด ฯลฯ)คอมพิวเตอร์ ศท-1-ค-6/51 เนื่องจากคอมพิวเตอร์หน้าจอเป็นสีฟ้าต้องปิดเครื่องทุกครั้งถึงจะใช้งานได้ใหม่ ประสานกับคุณอดิเทพ ในการดำเนินการซ่อมแล้ว
 อดิเทพ
0955
06-07-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   -นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (มิถุนายน)ส่งข้อมูลทางเมล์ให้คุณเอกลักษณ์ แล้ว
 เอกลักษณ์
0954
06-07-2561
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0953
05-07-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ activate โปรแกรม Microsoft 2010 เนื่องจากจะหมดอายุภายในเดือน ก.ค. นี้
 อดิเทพ
0952
04-07-2561
 นายคมศักดิ์ หนุนเพชร
 อาคาร 1/ ห้อง 512/02 โทร 1514
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 10
 อดิเทพ
0951
29-06-2561
 ศิธร ปถมสาคร
 515 โทร 1514
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร1-ค-1851 มีอาการจอสีฟ้า
 อดิเทพ
0950
29-06-2561
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 กอก. โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-001/57 แสกนเอกสารไม่ได้ ในโปรแกรม PDF
 อดิเทพ
0949
25-06-2561
 นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ
 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0948
22-06-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กน-1-ค-8/57 -โน๊ตบุ๊ก ลงใหม่/เช็ค โปรแกรมแอนตี้ไวรัส สแกนไวรัส เช็คระบบปฏิบัติการ (เนื่องจากนำแฟตไดร์ไปต่อเข้ากับเครื่องแล้วไม่สามารถนำไปเปิดใช้กับเครื่องอื่นๆได้อีก--(ซ้อนข้อมูลใว้))
 อดิเทพ
0947
22-06-2561
 นภาพร เจินเทินบุญ
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค5.1/52 มีข้อความว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เวลาเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก ดังเอกสารแนบ
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |