ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0142
17-02-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความ เรื่อง " ขีดจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ป่วยและกฎ "Ten-day rule"
 
0141
16-02-2559
 นายรัศรุจ เทพฉายโต
 118 โทร 2121
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ขอใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
0140
15-02-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ (ประสานกับคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0139
15-02-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำ e-book เรื่องเกี่ยวกับคณะกก.พ.ป.ส.ลงเว็บไซต์ 4 เรื่อง (ติดต่อคุณพรพิมลดำเนินการแล้ว)
 พรพิมล
0138
15-02-2559
 นางสาวสุประวีณ์ รวีรุ่งโพธิ์สกุล
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-1/52 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0137
15-02-2559
 ชัชฎา อำมะพรต
 ห้องจัดรถ/งานบริการรถยนต์ โทร 1113
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งเครื่องพิม HP LaserJet M1132 MFP
 อดิเทพ
0136
15-02-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  งานอื่นๆ   อัพเดทโปรแกรม PDF เนื่องจากเปิดอ่านไม่ได้เลย
 อดิเทพ
0135
15-02-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 
0134
15-02-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดไวรัส เครื่องช้ามาก ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่
 อดิเทพ
0133
12-02-2559
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 (ตึกขจัดกากฯ) โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถ scan เอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสาร เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |