ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0047
19-11-2558
 ศรีสวรรค์ สมคิด
 อาคาร 4ห้อง 111 โทร 2117
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Formats และ ติดตั้งโปรแกรม ของเครื่อง PC
 อดิเทพ
0046
17-11-2558
 บุญส่ง ชูแตง
 อาคาร 1 ห้องคลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-26/49 เครื่องทำงานช้ามาก ขอให้ทาง ศท.ตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย
 อดิเทพ
0045
12-11-2558
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร4 /118 โทร 25122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กน-1-ค-4/57 เปิดเครื่องไม่ได้/windows error
 
0044
12-11-2558
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4/119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำบทความลงเว็บไซต์ (E-book เรื่อง Security) ส่งไฟล์ให้คุณสิริวิทย์แล้ว
 
0043
11-11-2558
 ศิริธร ธรรมวัติ
 1 ชั้น 6 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  สล-1-ส-8/54 แอร์ไม่เย็น
 
0042
09-11-2558
 รัตนาภรณ์ ชอบเพราะ
 4ห้อง323 โทร 2322
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ลงเว็บไซต์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีในทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (งานนิวเคลียร์เกจและอุปกรณ์หยั่งธรณี
 
0041
09-11-2558
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความลงเว็บไซต์
 
0040
06-11-2558
 รุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง
 4/318 โทร 2512
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   เดินสายแลนด์อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 123 ติดตั้งเราเตอร์อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424-425
 
0039
06-11-2558
 วัฒนา ช่างหิน
 1/203 โทร 1202
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   แจ๊คอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีสัญญาณอินเเตอร์เน็ต)
 
0038
05-11-2558
 นาฏนลิน ศาสตรี
 1 / 404 โทร 1428
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-10/51 เครื่องหยุดทำงานบ่อย ๆ บางครั้งเปิดเครื่องไม่ได้ ต้องเปิดซ้ำหลายครั้ง
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |