ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0072
14-12-2558
 น.ส.พิสุทธิวิมล นันทะวงศ์
 อาคารป้อมยามหน้า โทร 1119
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-21.2/55 ติดตั้งเครื่องปริ้น
 อดิเทพ
0071
14-12-2558
 นางสาววราภรณ์ วิชาชัย
 อาคาร 4 ห้อง 217 (ห้องที่ปรึกษา) โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  งานอื่นๆ   เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข สส-1-ค-9/56 มีปัญหาดังต่อไปนี้ 1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดสั่งพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ HP จะได้เอกสารที่มีขนาดฟอนต์เล็กมาก 2. ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่องสแกนเนอร์ได้
 
0070
14-12-2558
 อิสริยา ชัยรัมย์
 อาคาร 1 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอให้ช่วยลง Windows และ Microsoft Offices ให้ใหม่เนื่องจากจะล้างเครื่อง
 อดิเทพ
0069
11-12-2558
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 107 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-13/50 เปิดเครื่องเข้าระบบไม่ได้ค้างหน้าจอสีดำขึ้นข้อความ Low Battrry
 อดิเทพ
0068
11-12-2558
 พิภัทร พฤกษาโรจนกุล
 1 ชั้น 6 โทร 1623
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  ระบบเครือข่าย   ตรวจสอบสัญญาณ LAN เพื่อการติดตั้งระบบ IP Phone ในห้องระบบงานโทรศัพท์ อาคาร 1 ชั้น 1
 
0067
11-12-2558
 นางนันต์ณภัสร์ กัลยารเมธี
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งสายแลนแล้วแต่หัวเสียบสายแลนเข้าเครื่องคอมพิวเคอร์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
 
0066
08-12-2558
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 1 หน้าห้องรอง ลปส.(วิไลวรรณ) โทร 1203
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม เม้าส์/คีย์บอร์ด  สล-1-ค-12.1/58 - พอเปิดเครื่องใช้งานคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้สักระยะ เม้าส์ /คีย์บอร์ด ใช้งานไม่ได้ (ไฟไม่เข้า) - ติดตั้งเครื่อง Print
 อดิเทพ
0065
08-12-2558
 ศุกร์ภิริยา มีศิลป์
 602 อาคาร 1 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ส-6.2/52 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0064
04-12-2558
 นายพิสุทธิ์ ใจเด็ด
 อาคาร 18 โทร 6213
 ผู้เชียวชาญ  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  กวช-1-ค-7/50 ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0063
04-12-2558
 ยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - เวลาปริ้นมีเสียงดังมาก
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |