ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0097
12-01-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-3/57 คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องค้างไม่สามารถทำงานได้ , เม้าท์ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0096
08-01-2559
 นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก
 อาคาร 1 ห้อง 109 โทร 1624
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล   ###
 
0095
08-01-2559
 นางสาวริษา รีวรรณ
 1 ห้อง 109 โทร 1624
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอเพิ่มรายชื่อ นางสาวริษา รีวรรณ (risa reewan) ในระบบขอใช้งานรถส่วนกลาง
 
0094
08-01-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ฟ้แง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  อีเมล   ###
 
0093
07-01-2559
 นางสายสุนี ชนะ
 409 โทร 2418
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ย้ายเครื่องแม่ข่ายของพัสดุ เดินสาย lan ที่ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 1
 
0092
07-01-2559
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 อาคาร 4 ห้อง 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-23/48 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0091
06-01-2559
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-2/55 เครื่งปริ้นเตอร์เวลาสั่งปริ้นมีอาการคือเสียงดัง
 ชาติชาย
0090
06-01-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - เวลาใช้งานมีเสียงดังมาก
 ชาติชาย
0089
05-01-2559
 วันดี ดวงตา
 ห้อง 325 อาคาร 4 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็บไซต์ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ (Nuclear Gauges)
 
0088
04-01-2559
 น.ส.นงลักษณ์ ภูวิภิรมย์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-9/48 เปิดฟายงานไม่ได้
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |