ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0017
30-10-2558
 อัญชลี คงศรี
 หน้าห้อง ลปส. โทร 1301
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-7/50 แบตเตอรี่อ่อน ทำให้ไม่สามาถเปิดโปรแกรม windows ได้
 อดิเทพ
0016
29-10-2558
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 หน้าห้่้องรอง ลปส.(วิไลวรรณ) โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ระบบเครือข่าย   เดินสาย lan ใหม่
 
0015
29-10-2558
 วิมล กลับสงเคราะห์
 504 โทร 1522
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-014/56-3 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0014
29-10-2558
 นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย
 506 โทร 1520
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ระบบเครือข่าย   log in เข้าใช้อินเทอร์เนตไม่ได้
 อดิเทพ
0013
28-10-2558
 เสาวนีย์ กรีพร
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงเว็บไซต์
 
0012
27-10-2558
  นายไพโรจน์ กล่อมยงค์
 4ห้อง322 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ลงเว็บไซต์
 
0011
27-10-2558
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 อาคาร 4 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-23/48 เครื่องทำงานช้า และเปิดไฟล์ PDF ไม่ได้
 อดิเทพ
0010
26-10-2558
 นาฏนลิน ศาสตรี
 1 / 407 โทร 1428
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-10/51 เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงเวลาล่าช้า
 อดิเทพ
0009
26-10-2558
 นาฏนลิน ศาสตรี
 1/407 โทร 1428
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ   ไม่สามารถใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร ผ่าน wifi
 
0008
26-10-2558
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 เผยแพร่ฯ โทร 1124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   ทำลิงค์ปฏิทินกิจกรรมของ mail แล้วนำไปวางไว้หน้าเว๊บของ ปส. โดยงานเผยแพร่ฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ไว้ต่อไปเอง (โดยทั้งนี้ได้ประสานกับคุณสิริวิทย์ ไว้เรียบร้อยแล้ว)
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |