บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0210
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 25-04-2016 ถึงวันที่ 26-04-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
จากการประสานงานกับผู้ของานเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดภายนอก(Seagate Enclosure 3.5'' SATA) ตรวจเช็ควงจรภายในเสียไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำเป็นต้องจัดซื้อ  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
จัดซื้อ Enclosure 3.5'' SATA Interface USB 3.0 Support HDD แบบ SATA Support hi-speed USB 3.0 OS : Windows , Macintosh, Linux Transfer rate up to 5Gbps จำนวน 1 กล่องทดแทนของเดิมที่เสีย  
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน