บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0380
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 17-11-2016 ถึงวันที่ 17-08-2017
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3.ชม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ผู้ใช้เดิมโอนย้ายไปที่อื่นเปลี่ยนผู้ใช้ใหม่ทำการล้างเครื่องลงระบบปฏิบัติการใหม่พร้อมโปรแกรมประกอบการใช้งานอ๊อฟฟิสอื่นๆและแอนตี้ไวรัส พร้อมใช้งาน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน