บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0381
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 25-11-2016 ถึงวันที่ 25-11-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
แอนตี้ไวรัสเดิมที่ทาง ศท.ซื้อสิทธิ์ไว้หมดอายุลงไม่สามารถอัพเดทแพทช์ล่าสุดจากเจ้าของสิทธิ์ได้ ทำการถอนโปรแกรมแล้วติดตั้ง microsoft essential security ซึ่งเป็นฟรีแวร์ของไมโครซอฟท์ให้ใช้งานทดแทนไปพลางก่อน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
หากผู้ใช้งานมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัส โปรดแจ้งที่ ศท.ได้ครับ  
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน