บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0957
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 13-07-2018 ถึงวันที่ 16-07-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4 ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน เอกลักษณ์ ไชยวัฒน์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
อัพเกรดระบบปฏิบัติการจาก win7 - >win 10x64 Rs1803 เนื่องจากผู้ใช้งานอัพเดทระบบไม่สำเร็จ ทำให้เกิดบลูสกรีน ติดตั้งโปรแกรมประกอบการใช้งานอ๊อฟฟิสอื่นๆพร้อมใช้งาน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน