บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0958
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 11-07-2018 ถึงวันที่ 13-07-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4 ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
อัพเกรดระบบปฏิบัติการจาก win7 - >win 10x64 Rs1803 เนื่องจากผู้ใช้งานอัพเดทระบบไม่สำเร็จ ทำให้เกิดบลูสกรีน ติดตั้งโปรแกรมประกอบการใช้งานอ๊อฟฟิสอื่นๆพร้อมใช้งาน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
***พบว่า VGA card มีปัญหาที่พัดลมระบานความร้อนแก้ไขโดยทำความสะอาดและใส่สารหล่อลื่นเพื่อให้สามารถใช้งานไปได้ชั่วคราวก่อนอาจมีปัฯหาหากใช้งานหนักเป็นเวลานานๆได้***เห็นควรให้ผู้แจ้งงานเตรียมจัดหางบประมาณไว้จัดซื้อ VGA card ดังกล่าวเพราะหากเสียจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้เนื่องจากเครื่องไม่มี VGA onboard จอภาพต่อตรงกับ VGA card เลย (ราคาประมาณ1,000-1,300 บาท)  
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    
- VGA card PCI-E 2.0 x16 มีพอร์ท D-Sub (VGA) (มีพอร์ท HDMI DVI ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้)