บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  1008
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 24-09-2018 ถึงวันที่ 04-10-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2.ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ตรวจเช็คการทำงานพบว่าหน่วยความจำเครื่องชำรุด ได้นำหน่วยความจำสำรองของทาง ศท.ใส่ให้ใช้งานทดแทนชั่วคราวไปก่อน ขอให้ทางผู้ของานดำเนินการจัดหามาทดแทนเพื่อเป็นอะไหล่สำรองแก่ผู้แจ้งงานรายอื่นๆต่อไป  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    
- RAM DDR II 800.Mhz 2GB จำนวน 2 ตัว